Projekt “ePoslovanje Medis-M” je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. Ukrepi, ki jih bomo izvedli v okviru operacije: elektronska izmenjava med partnerji, spletna stran za tuje trge, spletna trgovina, produktno-prodajni video, krepitev kompetenc – usposabljanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 30.000,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.

English >