Entries by medism

Predstavitveni video – ATLANTIDA

Predstavitveni video v okviru projekta “ePoslovanje Medis-M” sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v tujem jeziku, ki je namenjen oglaševanju in predstavitvi produktov podjetja na sejmih, družbenih omrežjih. Your browser does not support the video tag.

Izobraževanje v okvirju projekta “ePoslovanje Medis-M”

Med 16.8.2021 in 20.8.2021 je v našem podjetju potekalo izobraževanje na področju novih modelov in orodij za izvoz (digitalnega marketinga in prodaje za nastop na novih trgih), ki ga je izvedlo podjetje EP1C d.o.o. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Project ” ePoslovanje Medis-M” received European Union funding

The aim of the operation is to upgrade our digital presence in the English and German speaking markets. Measures to be implemented within the operation: digital exchange between partners, website for foreign markets, online store, product-sales video, strengthening of competencies – training. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Regional […]

Projekt “ePoslovanje Medis-M” je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. Ukrepi, ki jih bomo izvedli v okviru operacije: elektronska izmenjava med partnerji, spletna stran za tuje trge, spletna trgovina, produktno-prodajni video, krepitev kompetenc – usposabljanja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni […]